Code web rao vặt , bán hàng online bằng PHP chosoc.com

Code web rao vặt , bán hàng online bằng PHP chosoc.com
Share Source full code rao vặt - Full code + database, giao diện đẹp, chức năng đầy đủ, như gian hàng, đăng bán sản phẩm, đăng tin rao vặt, và thành viên có khả năng nâng cấp tài khoảng vip với mã được quản trị cung cấp

Share Source full code rao vặt - Full code + database, giao diện đẹp, chức năng đầy đủ.

Hướng dẫn cài đặt
Import data:raovat_2012_12_23_16_06.sql.gz
Cấu hình: system\application\config
tùy chỉnh 2 file: config.php , sửa lại dòng này cho phù hợp với tên domain nhé

$config['base_url'] = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/raovat";
//$config['base_url'] = "http://localhost/raovat";


Download