TÀI LIỆU BIỂU MẪU

Các mẫu tài liệu giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho CV ứng tuyển của mình

Đăng hồ sơ

Hãy tạo hồ sơ ấn tượng với nhà tuyển dụng để tạo được nhiều cơ hội cho mình.

Thông báo việc làm

Bạn dễ dàng tìm thấy các công việc phù hợp với yêu cầu qua các công cụ tìm kiếm thân thiện.

Nhật ký tìm việc làm

Bạn dễ dàng lưu và ứng tuyển vào công việc phù hợp với yêu cầu của mình

Tìm việc làm

Kết quả :

Việc Làm tại công ty

Quy định bảo mật

Việc làm Việt là công ty chuyên về tư vấn nguồn nhân lực đánh giá được tầm quan trọng khi lập ra website tuyển dụng. Những thông tin về ứng viên và nhà tuyển dụng được lưu trữ trên website của chúng tôi luôn luôn được bảo mật một cách tuyệt đối .Và dưới đây là những nội dung được đặt ra nhằm quản lý thông tin ứng viên và nhà tuyển dụng một cách chuyên nghiệp nhất.

Thông tin của ứng viên tìm việc được xem là những thông tin liên quan đến một cá nhân sử dụng bao gồm: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ Email, nơi làm việc, các yếu tố khác của ứng viên. Thông tin của từng ứng viên có những nét đặc trưng riêng cho nên không thể nhầm lẫn thông tin với bất kỳ một cá nhân nào khác.

Đăng nhập và sử dụng thông tin ứng viên và nhà tuyển dụng

- Thông tin cá nhân được sử dụng vào mục đích tìm việc và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm ứng viên của nhà tuyển dụng. Cho nên không được sử dụng thông tin của ứng viên vào những mục đích mà không liên quan đến phạm vi họat động của trang web.

- Cung cấp dịch vụ tìm kiếm việc làm đến ứng viên tìm việc hoặc tìm kiếm ứng viên sáng giá của nhà tuyển dụng trên trang web www.vieclamviet.vn. Chủ quản trực tiếp website tuyển dụng trên phải tôn trọng quyền riêng tư khi cung cấp dịch vụ cho các thành viên ( ứng viên & nhà tuyển dụng ) của trang web.

- Được sự đồng ý của ứng viên hoặc nhà tuyển dụng đăng ký thành viên trên trang web , các thông tin cá nhân của ứng viên ., hoặc của nhà tuyển dụng bắt đầu được hiển thị đến các nhà tuyển dụng hoặc ngược lại, là thành viên của www.vieclamviet.vn

- Khi viết về các chuyên đề, kinh nghiệm nghề nghiệp ban quản trị trang web sẽ liên lạc với ứng viên hoặc nhà tuyển dụng.

- Các kết quả liên quan đến trường hợp ứng viên hoặc nhà tuyển dụng không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của trang web thì ứng viên và nhà tuyển dụng sẽ không nhận được sự hổ trợ tốt nhất từ ban quản tri trang web.

Các bài viết khác